Handelsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Olaplex.dk.

Olaplex.dk forhandler kun til professionelle frisørsaloner og derfor er CVR nummer påkrævet og kan være årsag til ordre afvises

Olaplex.dk by Avision Group Aps
Langebjergvænget 2
4000 Roskilde
Tlf 26 380 380 eller email info@avisiongroup.dk

Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Olaplex.dk 

Produktinformation
Yderligere informationer om varens egenskaber kan oplyses ved kontakt på tlf 26 380 380 eller email info@avisiongroup.dk

Ordrebekræftelse
Hvis du ønsker, at modtage en kopi af dine tidligere ordrebekræftelser, skal du sende en mail til info@avisiongroup.dk


Pris og betaling
Hos Olaplex.dk kan du bestille dine varer online og betale via: Dankort / Visa / Mastercard / Eurocard.

Alle priser i Olaplex.dk er i danske kroner (DKK) og er inkl. Moms. Priserne opdateres løbende og der tages forbehold for trykfejl.

Bestilling
Online-butikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.

Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på hjemmesiden samt besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grundlag for at indgå en aftale med os.

Ved at afgive en bestilling på Olaplex.dk, fremsætter du et tilbud om at købe varen du har valgt, på de vilkår der fremgår af handelsbetingelserne. Vi kan frit vælge at acceptere eller afslå dit tilbud om køb af varen. Indeholder din bestilling køb af flere varer, forbeholder vi os ret til at acceptere ordren delvist og afslå tilbud om køb af øvrige vare(r) under samme bestilling.
Blandt andet forbeholder vi os ret til at afslå ethvert tilbud om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:
 
•    Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke
     verificeres
•    Din bestilling er afgivet med det formål at begå
     bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar
     handling eller anden ulovlig aktivitet
•    Der opstår en utilsigtet fejl på Olaplex.dk, fx en
     betalings-fejl, en prisoplysningsfejl el.lign.
•    Vi har grund til at tro, at du er under 18 år gammel

Vi kan kun acceptere tilbud fremsat på Olaplex.dk. Vi behandler ikke tilbud fremsat på anden måde f.eks. i e-mails, breve eller fax.

Ugyldighed
Såfremt en eller flere af Betingelserne i nærværende Handelsbetingelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

Overdragelse
Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.


Aftalens fuldstændighed
Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.